Zatímco u nás se vedou bouřlivé debaty o smyslu udělování průkazů energetické náročnosti budov, jinde ve světě mají jasno již několik let, nebo dokonce desítek let. Příkladem může být Kanada, kde existuje obdoba našich průkazů energetické náročnosti budov již od roku 1966. Existuje tu však celá řada rozdílů. Jednak v Kanadě tento systém nevznikl nařízením zákonodárců, ale vznikl na základě potřeby kupujících.

Z počátku jen marketingový tah

Zprvu šlo jen o dobrý marketingový tah jedné z mnoha realitních kanceláří, která vsadila na zájem lidí ušetřit za energie. Vypracovala tedy svůj vlastní systém, podle kterého porovnávala energetickou náročnost domů, které nabízela ve své nabídce. Metodika výpočtu byla velmi snadná. Jednalo se o pouhý přepočet spotřebované energie na stejnou jednotku a její peněžní vyjádření. Mohly tak být porovnávány domy s různým způsobem vytápění. Nebylo však náhodou, že majitel realitní kanceláře vlastnil i stavební společnost, která zákazníkům, jejíž dům byl příliš energeticky náročný provedla rekonstrukci s cílem snížit energetickou náročnost. Domy, které měly dle energetického průkazu menší spotřebu se navíc prodávaly snadněji a za vyšší ceny. Majitel realitní kanceláře tedy opět vydělal.

Za nedlouho přibyli další

Během pár let si podobný systém hodnocení energetické náročnosti budov vytvořily i další realitní kanceláře. Tyto systémy hodnocení si byly velmi podobné a tak patronát nad tímto hodnocením převzala asociace sdružující kanadské realitní kanceláře. Stanovení energetické náročnosti prodávaného domu však bylo stále dobrovolné. Dnes je sice výpočet energetické náročnosti budov v Kanadě stanoven zákonem, ale stále funguje na původním principu. Odborníci ho také označují za nejlepší na světě. Právě proto, že dochází ke skutečnému zohlednění spotřebované energie během posledních pěti let.

 

J.H.