Co je energetické štítkování budov?

energie_budovy

Energetický štítek klasifikuje budovy do sedmi kategorií A G od velmi úsporných (A) až po mimořádně nehospodárné (G). Popis normy a povinností Od 1. 1. 2009 nabyla účinnosti vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov (ENB), tzv. energetickém štítkování budov, zákona č. 406/2006 o hospodaření energií, která je v platnosti od 1. 7. 2008. Cílem tohoto opatření je zlepšit energetickou hospodárnost budov a snížit produkci emise CO2. Energetický průkaz budovy (ENB) je grafickým vyjádřením stavebně-energetických vlastností konstrukcí domu a je obdobou energetického štítku používaného u elektrických spotřebičů. Energetický štítek obálky budovy podle revidované technické normy ČSN 730540-2:2007, platné od května 2007 zjednodušuje hodnocení na prostup tepla obálkou budovy pomocí průměrného součinitele prostupu tepla Uem. Průkaz energetické náročnosti budovy Informuje o celkové energetické spotřebě budovy (údaje v KWh/m2 za rok).

V celkové spotřebě je zahrnuta nejen spotřeba energie na vytápění objektu (podle čehož byly budovy hodnoceny doposud), ale i za chlazení, přípravu teplé vody, vzduchotechniku, osvětlení a provoz zařízení zajišťující chod jednotlivých systémů. Důležité je, že pro čerpání dotací z programů EU je v souladu s oběma platnými vyhláškami nutné předložit souhrnnou technickou zprávu, která musí obsahovat podle § 6a zák. č. 177/2006 Sb., splnění požadavků na energetickou náročnost budov a stanovení celkové energetické spotřeby stavby podle vyhl.č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov. V krátké době bude nutné vypracovat průkazy pro tisíce starších budov. Kdo bude štítky zpracovávat a jakou bude mít odpovědnost, to určí teprve vyhláška, kterou připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu.

Poslanci ze zákona vypustili možnost, aby si při pronájmu bytu nechal průkaz vypracovat přímo majitel, nikoli třeba společenství vlastníků. Místo toho má platit, že průkaz pro celou budovu je i průkazem pro její součást.

 

Komentáře

  • Dotaz: ráda bych věděla,kdy asi bude vyhláška dostupná,jak máme postupovat při zajišťování štítku.
    Od kterého roku bude povinna i pro SVJ a BD

Zanechte komentář

Můžete využít tyto HTML značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde