Energetický audit. Sousloví, které možná v mnoha z vás rozsvítí varovnou kontrolku. Každý, kdo někdy zažil ekonomický audit, mi jistě potvrdí, že se nejedná o nic příjemného. Cílem takových auditů totiž většinou bývá najít nějaké pochybení. A i když většina auditorů bude tvrdit, že to není pravda, tak z vašeho podniku či instituce neodejdou dříve, než nějaké to pochybení odhalí. I energetický audit má za cíl najít chyby, ale tentokrát k vašemu prospěchu.

Odhalí kritická místa

Energetický auditem se rozumí souhrn činností, jejímž cílem je získat podrobné informace o hospodaření s energiemi v daném objektu. Audit vám totiž pomůže vyhledat problémy s hospodařením s energiemi. Identifikuje kritická místa, jako jsou například netěsnící okna, špatná izolace fasády a zároveň navrhne opatření k řešení těchto problémů.

Nejlépe před rekonstrukcí

Energetický audit je vhodné si nechat zpracovat vždy před rekonstrukcí domu. Jedině tak dosáhnete toho, že rekonstrukce bude provedena s ohledem na maximální úsporu energií. V některých případech je však zpracování energetického auditu nutností. Například chcete-li využít některého z dotačního programu určeného k rekonstrukci nemovitostí. Provádění energetického auditu se řídí zákonem č. 406/2000 Sb. a vyhláškou č. 425/2004 Sb. a jejich novelizacemi.

Výše zmíněné právní normy dále uvádějí, že povinnost zpracování energetického auditu mají organizační složky státu, krajů, obcí a jejich příspěvkové organizace od celkové spotřeby energie 1500 GJ. Povinnost zpracovat energetický audit mají i fyzické a právnické osoby od celkové spotřeby energie ve výši 35000 GJ.

Energetický audit smí provádět pouze k tomu oprávněné osoby. Tedy energetičtí auditoři, kteří po vykonání všech potřebných zkoušek získají od Ministerstva průmyslu a obchodu osvědčení o způsobilosti.

J. H.