Povinnost pořídit pro budovu energetický štítek platí něco málo přes půl roku, ale už nyní je jasné, že dojde k velkým změnám. Proti se totiž postavili odborníci z řad energetiků a stavbařů, kteří označovali současný systém za neužitečný a zbytečně zatěžující majitele domů a bytů. Z energetického štítku se totiž není možné vyčíst opravdové náklady na energie. Nezohledňuje totiž druh paliva. Jediným skutečně věrohodným ukazatelem tedy zůstává část, kterou majitel za energie na vytápění a ohřev vody za rok zaplatí.

Dojde ke změnám?

To se má změnit. I když při současné politické situaci není jasné, kdy ke změně dojde. Původně vláda počítala s platností změn od poloviny roku 2014. Jelikož však v brzké době budou nové volby, jeví se novelizace zákona o energetickém štítkování jako velmi vzdálená.

Inspirace v cizině

Původní návrh počítal s tím, že by u objektů určených k individuálnímu bydlení a rekreaci štítek nebyl nutný. Stačilo by pouze ukázat poslední tři roční faktury za energie. Tomuto modelu jsou nakloněni i energetičtí odborníci a stavbaři. Pro koncového uživatele to totiž bude mnohem méně administrativně náročné a zároveň mnohonásobně přehlednější. Však obdobný systém platí v řadě zemí Evropské unie, ale také například v Kanadě či USA. Naši zákonodárci měli v úmyslu inspirovat se Švédskem, kde právě takovýto systém platí. Povinnost energetického štítku mají jen veřejné budovy a budovy určené k setkávání většího počtu lidí. Uvidíme tedy, jestli nová vláda zařadí změnu zákona o energetickém štítkování mezi své priority. Mnoha lidem by tak ušetřila čas i peníze.

 

J. H.