Chystáte se stavět dům? Nezapomeňte, že novostavba již musí mít energetický audit a na základě jeho výsledků vydaný energetický průkaz. Majitelé starších nemovitostí jistě přemýšlí jak snížit energetickou náročnost. Pokud se však teprve chystáte stavět, myslete na úsporu energií již při plánování stavby. Energeticky nehospodárnou stavbu by úřad neměl ani zkolaudovat. Vybírejte proto vhodný stavební materiál.

Cihla správná volba

Jedním z nich je cihla, která má již z výroby v sobě zabudovanou tepelnou izolaci z minerální vlny. Pomocí těchto cihel můžete postavit energeticky úsporný dům a to bez další obvodové izolace.

Tato izolační cihla je vhodná nejen pro tepelnou izolaci, ale také pro zvukovou. Hodnoty udávající izolační vlastnosti jsou navíc velmi dobré. Posuďte sami: součinitel prostupu tepla U činí 0,18 i méně W/m2 a tepelná vodivost γ se pohybuje kolem 0,007 W/mK. Zvuková neprůzvučnost je pak až 50 dB.
Při použití tohoto druhu cihel však velmi záleží na usazení první řady cihel a na vlhkosti. Vlhkost totiž výrazně snižuje izolační vlastnosti. Musí tedy být vytvořeno hydrofobní prostředí. Proto mají cihly speciální jádro, které při proniknutí vody do jejího středu tuto vodu odvede tak, aby se nedostala k izolační vrstvě.

Důležité je i správně položit první vrstvu cihel. Ta se pokládá na vrstvu malty o minimální tloušťce 10 mm. Jelikož vrstva malty musí být naprosto rovná, používá se pro její položení nivelační přístroj. Výškový rozdíl mezi jednotlivými cihlami v první vrstvě nesmí přesáhnout 1 mm. Další vrstvy cihel se pak již pokládají bez malty. Spojují se speciálním lepidlem. Stavba je pak velmi rychlá a přesná. Zdivo vyzděné na celoplošné lepidlo vykazuje až o 30 % vyšší pevnost v porovnání se zdivem vyzděným na tenkou spáru. Navíc celoplošné pokrytí ložné spáry zabraňuje komínovému efektu.

Výhody cihel s integrovanou izolací:

  • dokonalé řešení lineárních tepelných mostů na styku s výplněmi otvorů
  • ideální spojení na pero a drážku
  • jednoduché a rychlé zdění, snadná manipulace s lehkými cihlami
  • vysoká pevnost
  • vysoká životnost tepelné izolace integrované v cihlách
  • ložná spára tloušťky 1 mm – minimální spotřeba malty, minimální množství vody vnesené do zdiva
  • žádné tepelné mosty v ložných spárách, ideální podklad pod omítku
  • nízký odpor proti difuzi vodních par
  • hygienicky nezávadné

J.H.