V České republice je zhruba 80 tisíc panelových domů, z toho většina z nich slouží minimálně dvacet let. Z pohledu životnosti tyto domy mají své nejlepší roky za sebou a po poměrně dlouhé době se u nich objevují různé poruchy.

Proč panelové domy modernizovat?

Panelové domy se modernizují z několika důvodů, především kvůli bezpečí cestujících, spolehlivosti nebo úspornosti při provozu. Jak už bylo výše nastíněno, u panelových domů, které byly postaveny před desítky let, je dnes nižší spolehlivost a tedy i bezpečnost. Z těchto domů pak zbytečně uniká teplo skrze stěny, okna, střechu nebo dokonce podlahu. Kvůli mnoha vzniklým závadám a neplnění požadavků týkající se provozu je vyžadována celková rekonstrukce panelových domů.

Zateplení panelových domů

S celkovou rekonstrukcí se provádí kompletní zateplení panelového domu. Díky kvalitní tepelné izolaci je možné ušetřit poměrně vysoké náklady za vytápění. Kromě tohoto ekonomického přínosu má zateplení také příznivý vliv na zvýšení kvality celé budovy. To znamená, že při zateplení dojde ke snížení a někdy dokonce k odstranění vlhkosti v domě, nebo eliminaci mikroorganismů. Díky zateplení panelový dům vypadá moderně, což má vliv na jeho celkovou hodnotu.

Vhodný materiál k zateplování

Pro zateplení panelových domů se nejčastěji používají dva materiály – polystyren nebo minerální vlákna. Oba materiály mají své přednosti, záleží vždy na konkrétním panelovém domě, který materiál bude na použití vhodnější.

Druhy materiálů:

  • polystyren – používá se u panelových domů nejčastěji, tento materiál dokáže perfektně chránit fasádu před vnějšími vlivy (např. před přímým slunečním zářením nebo povětrnostními vlivy)
  • minerální vlákna – používají se také poměrně často u panelových domů, tento materiál se volí, pokud se klade vyšší požadavek na požární odolnost

Rekonstrukce různých částí domu

Další rekonstrukce jednotlivých částí domu se vždy odvíjí od celkového stavu a stáří. Většinou se u starších panelových domů provádí kromě zateplení také oprava již nevyhovující střechy, výměna oken, dveří a balkonů nebo dokonce výměna balkonů.

Oprava střechy

Střecha patří k nejdůležitějším částem u všech budov, neboť nás chrání před nepřízní počasí (např. před deštěm, sněhem atd.). Rekonstrukce střechy bývá však poměrně nákladná, přesto je u starších panelových domů nutná a také potřebná.

Než se však provede její rekonstrukce, je nutná důkladná prohlídka, díky které se stanoví rozsah nutných oprav. Díky rekonstrukci dojde k odstranění zatékání do střechy nebo jejímu promrzání.

Výměna oken a dveří

Okna a dveře se vyměňují hlavně kvůli snížení nákladů za vytápění. Lze ušetřit až 60 %. Pokud u domu okna a dveře zatím vyměněna nebyla, tak se to provádí vždy se zateplením. V případě, že by se okna a dveře vyměnila déle, nebyla by pak zajištěna vodotěsnost spojů mezi kontaktním zateplovacím systémem a oknem. Dále by izolace ani nepřekrývala rám okna, kvůli čemuž by mohlo dojít ke snížení vnitřní povrchové teplotě a tedy vzniku plísní.

Oprava/výměna balkonů

Mezi nejvíce zatěžovaná místa u domu jsou balkony nebo lodžie, zejména u starších panelových domů, u kterých jsou balkony a lodžie kvůli zastaralým materiálům a počasí po letech v nevyhovujícím stavu.

Než se přistoupí k jejich opravě nebo výměně, nejdříve se posoudí jejich statický stav a na základě toho se provede oprava nebo výměna. Při samotné rekonstrukci se provádí celková sanace konstrukce balkonů/lodžií, výměna starého zábradlí, položení nové dlažby a vymalování.

Oprava výtahů

Téměř u každého panelového domu je výtah. I když se u výtahů provádějí pravidelné kontroly, mnoho z nich je dnes již v nevyhovujícím stavu. Jejich oprava nebo dokonce výměna se provádí hlavně kvůli zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti při přepravě osob.

Než dojde k opravě nebo výměně, vždy specialista na výtahy posoudí jeho stav a vyhodnotí, zda by byla vhodná rekonstrukce nebo celková výměna výtahového zařízení.