Energetický auditor je odborně způsobilá osoba, která má patřičné oprávnění provádět energetický audit. Ten je v dnešní době velmi žádaný.

Nejen, že u některých staveb nařizuje zákon, že od 1. ledna 2013 musejí mít energetický štítek, ale stále více roste zájem lidí o dobrovolné pořízení energetického auditu.

Je těžké stát se energetickým auditorem? Co vše musí energetický auditor splnit?

Základem je podat žádost o zkoušku odborné způsobilosti v oblasti provádění energetických auditů. Ta se podává na předepsaném formuláři prostřednictvím mailu, případně klasickou poštou Ministerstvu obchodu a průmyslu ČR.

Předpokladem pro podání žádosti je mít dokončené vysokoškolské vzdělání technického směru a tři roky praxe a samozřejmě trestní bezúhonnost. Bez splnění výše uvedeného žádost o zkoušku nepodávejte. Bude zamítnuta.

K žádosti musíte přiložit kolek v hodnotě 200 Kč. Jestliže zkoušku úspěšně vykonáte, musíte podat žádost o zapsání do Seznamu energetických auditorů.

Tato žádost se opět podává Ministerstvu obchodu a průmyslu. Ministerstvo má pak lhůtu 30 dnů, aby vás zapsalo do seznamu a vydalo o tom osvědčení. Pak však stále ještě nemůžete provádět energetické audity. Je potřeba se totiž pojistit. Jako poslední krok je nutné uzavřít pojistku profesní odpovědnosti.

Od této doby již můžete samostatně provádět energetické audity. Předmětem zkoušky samotné jsou pak zákony týkající se energetického auditu, ale i zkouška z odborných technických předmětů. Složení zkušební komise určuje ministr.

J. H.