Už jste někdy možná přemýšleli o tom, že je škoda nechat teplo, které se vytváří během kompostování jen tak utéct do okolního prostředí. Každý, kdo má zahrádku to zná. Hromada kompostu se dokáže pěkně zahřát. Vždyť uvnitř kompostu může být až 70 °C. To by byla škoda toho nevyužít.

V praxi se toto také využívá. Není to zatím příliš rozšířený způsob, ale jak roste popularita obnovitelných zdrojů, roste i tepelné využívání kompostu. Teplo se tedy dá pomocí kompostu získat jednak tak, že využijeme zvýšené teploty uvnitř hromady během kompostování a toto teplo se dovádí pryč pomocí nějakého teplonosného média.

Druhým způsobem je spalování kompostu. Tím získáme teplo i případně elektrickou energii. Kompost je však výborné hnojivo a i když se dá jako hnojivo použít i popel ze spáleného kompostu, už nedosahuje takových kvalit. Bohužel zatímco prvního způsobu využití tepelné energie z kompostu se příliš nevyužívá, druhý způsob je na vzestupu. Je pro to hned několik důvodů. Tím největším je asi pravděpodobně skutečnost, že kompost lze deklarovat jako biopalivo a na jeho spalování lze tak získat dotace.

Je však potřeba zmínit, že spalování kompostu je nevhodné i z hlediska jeho vlastností. Kompost totiž obsahuje poměrně značné množství vody. V průběhu spalování však se nejprve palivo vysušuje a tím vlastně odčerpává energii. Kompost rovněž nemá úplně nejvhodnější fyzikální a chemické vlastnosti. Rozhodně jeho spalování není efektivní. Zejména proto, že jde o materiál, který již prošel částeční aerobním rozkladem. Obsahuje tak více balastních látek a méně energie

Stálé však platí, že kompost je nejlepší ke hnojení zahrádky. Ani jeden ze dvou výše zmíněných způsobů využívání kompostového tepla totiž není dostatečně efektivní.

J. H.