Přemýšlíte nad rekonstrukcí panelového domu a rádi byste získali dotaci? V letošním roce 2015 je to stále možné. Přečtěte si následující článek, který vám poskytuje informace o získání dotace na panelový dům od Nová zelená úsporám.

Žádost o dotaci se podává na bytové domy, u kterých nerozhoduje typ ani umístění domu. To znamená, že podpora může být poskytnuta na panelové, nepanelové či památkově chráněné domy.

Na co lze získat dotaci?

Aby člověk získat dotaci na bytový dům, je třeba snížit u konkrétní stavby energetickou náročnost. To znamená, že by se měla provést:

 • zateplení panelových domů – konkrétně výměna oken a dveří, zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlahy
 • výměna neekologického zdroje tepla (např. pokud se topí na uhlí, koks, uhelné brikety, mazut)
 • výměna elektrického vytápění za tepelné čerpadlo
 • instalace solárních termických systémů
 • instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Všechna výše uvedená opatření lze provádět buď u bytového domu samostatně nebo v různých kombinacích.

Kdo může o dotaci požádat?

Mezi oprávněné žadatele a příjemce podpory se řadí vlastníci bytových domů pouze na území hlavního města Prahy. Konkrétně mohou žádat:

 • podnikající i nepodnikající fyzické osoby
 • společenství vlastníků jednotek
 • bytová družstva
 • města a obce
 • další právnické osoby

Podání žádosti

Žádost pro získání dotace se podává pouze elektronicky prostřednictvím online formuláře. O dotaci je možné žádat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení revitalizace panelových domů. Získat dotace lze na základě výše uvedených podporovaných opatření.

Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 20 % řádně doložených způsobilých výdajů a bude vám vyplacena až po řádném dokončení realizace. Vy jako žadatel můžete získat maximální výši podpory 10 mil. Kč. Na každý bytový či panelový dům lze uplatnit jen jednu žádost. Ta však ale může obsahovat kombinaci různých opatření.

Potřebné dokumenty k podání žádosti:

 • předložení v listinné podobě v jednom vyhotovení
 • předkládá se originál nebo úředně ověřená kopie

Zahájení příjmu dotací bylo odstartováno od 15. května 2015. V případě zájmu lze tyto žádosti posílat nejpozději do 12 hodin dne 31. října 2015. Na dotace pro bytové domy bylo vymezeno 500 000 000 Kč. Pokud patříte k těm, kteří by rádi podali žádost, ale nevíte, jak na to, pak se obraťte na firmu morez stavební s.r.o. – rekonstrukce panelových domů Plzeň, která vám se vším velice ráda poradí.