Povinnost mít Průkaz energetické náročnosti budovy již sice platí téměř dva roky, ale stále mezi majiteli domů a bytů panuje řada nejasností. Jednou z nich je například otázka, kdo vlastně tedy průkaz energetické náročnosti budovy musí mít a kdo ne.

Dle zákona č. 318/2012 Sb., platí od 1. 1. 2013 povinnost nechat vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy v následujících situacích.

První z nich je výstavba nové budovy. Nezáleží přitom, jestli bude budova sloužit k obytným účelům, nebo k podnikání. Dále se povinnost týká majitelů nemovitostí, které mají podlahovou plochu větší než 1000 m2 a ve kterých bude probíhat rekonstrukce a tato rekonstrukce ovlivní energetickou náročnost dané budovy. Poslední bod se týká těch, kteří chtějí svůj dům či byt prodat, nebo pronajmout. Bez Průkazu energetické náročnosti budovy není možné pronájem ani prodej uskutečnit. Pro řadu nemovitostí navíc platí povinnost vystavit průkaz energetické náročnosti budovy na veřejně přístupném místě.  Tato povinnost platí v případě budov, které jsou využívány pro účely školství, zdravotnictví, kultury, veřejné správy, obchodu, sportu a mnohých dalších, a to v případě, že daná budova má plochu větší než 1000 m2.

Zákon však vyjmenovává i případy, kdy není nutné průkaz energetické náročnosti budovy nechávat vypracovat.

Takovým případem jsou například rekreační objekty, jako jsou chaty a chalupy, dále budovy, které mají energeticky vztažnou plochu (plocha určená k vytápění) do 50 m2. Výjimka také platí pro budovy, které jsou kulturní památkou, pro budovy, které slouží k náboženským účelům, pro stávající objekty rodinných domů, které nejsou předmětem prodeje ani pronájmu. Povinnosti zřídit průkaz energetické náročnosti budovy jsou zbaveni i majitelé průmyslových podniků s roční spotřebou energií do 700 GJ a rovněž majitel, který budovu získal prostřednictvím dědického řízení, nemusí nechat vypracovat energetický průkaz.

J. H.