Postavit si nízkoenergetický či soběstačný dům je hezká věc, ale od plánu k samotné realizaci je velmi dlouhá cesta a čeká vás na ní řada překážek. V první řadě je nejdůležitější se dobře informovat. K tomu vám snad pomůže dnešní článek. Stručně vám v něm představíme nejčastější obtíže, které vás mohou potkat.

Vysoké náklady

Na první problém, který vás čeká, narazíte již na samotném počátku. Jejím velmi vysoká vstupní investice. Pro mnoho lidí je to velmi složitý problém. Nízkoenergetické a zvláště soběstačné domy vyžadují přece jen o něco vyšší investice, než při stavbě domu tzv. klasického. Je to způsobeno specifickými technologiemi, které se při výstavbě nízkoenergetických a soběstačných domů používají.

Administrativní potíže

Možná si řeknete, že by šlo snížit počáteční investici pomocí dotací. To je jistě možné, ale dotace nezíská každý. Vlastně je poměrně obtížné je získat a pravděpodobně se neobejdete bez odborníka, který vám pomůže se sepsáním žádosti o dotace a s celkovou administrativou.

Největším problémem však stále zůstává nepochopení některých úředníků. Může se vám tak stát, že vám dům nepovolí postavit a pokud ano, tak vám například zakážou zřízení malé domovní čistírny odpadních vod.

Výběr kvalitní firmy

Pokud tohle přečkáte, čeká vás asi nejtěžší úkol. Tím je vybrat správnou firmu, které realizaci svého záměru svěříte. Věřte, že to není vůbec jednoduchý úkol. Firmu je potřeba pořádně si prověřit. Na trhu je jich celá řada, ale ne všechny mají pozitivní reference.

Pokud se vám podaří překonat všechny výše zmíněné obtíže a vy se nakonec do svého vysněného nízkoenergetického či soběstačného domu nastěhujete, tak ať vám přináší jenom radost.

 

J. H.

foto: pagelhenn.de