Chystáte se, že si necháte zpracovat energetický štítek budovy? Jestli to není naprosto nutné, tedy pokud se například nechystáte prodat dům, pak ještě vyčkejte. Ministerstvo průmyslu a obchodu totiž chystá zmírnění této povinnosti. Úprava počítá s tím, že energetické průkazy budov bude možné nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepla za poslední tři roky.

Majitelé nemovitostí ušetří

Tuto změnu vítají nejen majitelé nemovitostí, kteří tak ušetří nemalé finanční prostředky. Změnu vítají i energetičtí odborníci, kteří namítali, že faktury za energie jsou mnohem přesnějším údajem než energetický průkaz.

Energetický průkaz budovy tak nebude muset pořizovat ten, kdo bude prodávat, či pronajímat starší dům či byt. Změna platí rovněž pro budovy, které mají statut národní kulturní památky. Povinnost pořízení energetického štítku však nadále platí pro nově stavěné budovy a budovy, které procházejí celkovou rekonstrukcí.

Pokut se bát nemusíte

Nemusíte se zatím bát ani pokut za nedodržení zákona. Jelikož se chystá jeho změna, Ministerstvo průmyslu a obchodu se zatím k žádné kontrolní činnosti nechystá. Je to jistě dobrá zpráva pro všechny majitelé nemovitosti, kteří tak ušetří značnou finanční částku. Například u rodinného domu až 15 000 korun. Pokud však k domu nemáte projektovou dokumentaci, tak ušetříte i několik desítek tisíc korun, které můžete investovat například do modernizace kotle a tím pomoci zlepšit stav ovzduší ve vašem regionu.

Ministerstvo však stále plánuje plošné zavedení energetických průkazů budov. Bude to však až v horizontu několika dalších let. Je tak tedy dost času na přípravu.

J. H.