Již několik měsíců platí povinnost pro majitelé domů, bytových jednotek a některých dalších nemovitostí, nechat si zpracovat energetický průkaz. Během této několika měsíční platnosti zákona se však ukazuje, že není tak úplně dokonalý. Odborníci upozorňují hned na několik problémů.

Výpočet z faktury

Prvním sporným bodem je pořízení energetického průkazu pro jednotlivé bytové jednotky. Taková povinnost existuje pouze v jednom státě Evropské unie a to ve Francii. I zde je však s tímto nařízením spojená celá řada problémů, a proto je nařízení velmi často obcházeno. Odborníci se shodují, že nejen u jednotlivých bytů, ale i u řady jiných objektů by bylo nejjednodušší a nejefektivnější prokazovat energetickou náročnost fakturami za energie. Stačí pak znát druh energie a velmi snadno si můžete vypočítat energetickou náročnost bytu a porovnat s jinými.

Problém s auditory

Dalším a mnohem závažnějším problémem je tlak objednavatelů na auditory, aby jejím objektům dali lepší hodnocení než si zaslouží. Bohužel zákon je v tomto směru velmi benevolentní. Průkaz energetické náročnosti budov sice může zpracovat pouze energetický auditor, který je vedený v seznamu ministerstva průmyslu a obchodu, ale zákon neuvádí přesný proces udělování průkazů. Může tak záměrně docházet k mylné klasifikaci objektu.

Další chybou zákona je, že energetičtí auditoři se neúčastní již návrhu stavby. Právě průběh návrhu stavby je nejlepší pro změnu systému vytápění tak, aby stavba vyhověla daným požadavků. Zjistí-li auditor, že stavba nesplní dané požadavky a nebude moci být zařazena do požadované kategorie, je změna energetických systémů nejrychlejší a nejlevnější právě během návrhu stavby.

J. H.