Nemusíte utrácet spoustu peněz za energetický audit. Energetické ztráty si totiž můžete orientačně spočítat sami.

Musíte však vědět několik důležitých věcí. Například jaké jsou konstrukce domu, které tvoří jeho obálku. Je potřeba znát jejich plochu. Ta se vždy měří z vnější strany. Rovněž budete muset zjistit, jakou má obálka domu skladbu materiálů a jakou mají tloušťku.

Programy pomohou

Na internetu lze stáhnout několik programů, které umožňují z vámi zjištěných hodnot vypočítat tepelnou ztrátu vícevrstvou konstrukcí. Nezapomínejte, že tepelná ztráta celého domu je součet tepelných ztrát jednotlivých konstrukcí. Samozřejmě musíte ještě přičíst ztráty infiltrací a větráním.

Jak na výpočet?

Pokud vypočítáte tepelnou ztrátu, tak z této hodnoty můžete určit přibližný údaj o roční potřebě tepla na vytápění. Výhodou výpočtu roční potřeby tepla přes tepelné ztráty je to, že se rovnou dozvíme jaký výkon potřebujeme k pokrytí tepelných ztrát, tedy jak dimenzovat kotel, a kolik energie za rok spotřebujeme. U starých neizolovaných domů to funguje, protože převažují tepelné ztráty prostupem. Tento druh výpočtu se však nehodí pro dobře izolované domy s velkou tepelnou kapacitou a nezastíněnými jižními okny, protože nezohledňuje tepelné zisky ze slunečního záření ani z osob a spotřebičů uvnitř domu.

Řada programů navíc umožňuje i výpočet ekonomické návratnosti v případě zateplení, výměny oken nebo pořízení nového kotle. Některé dokonce umožňují i celoroční sledování spotřeby energie. Na závěr je však nutno dodat, že zejména zjištění skladby konstrukcí může být velmi obtížné a bez potřebných znalostí a umění číst stavební plány, se vám to nejspíše nepovede.

 

J.H.